CO TO JEST GIODO?

Ochrona Danych Osobowych 22.08.2019 |

giodo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) był organem ochrony danych osobowych, który działał na polskim rynku w latach 1997-2008. Zgodnie z ustawą z maja 2018 i wejściem w życie przepisów RODO został zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), a głównym celem instytucji jest kontrolowanie, czy przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych. Obecnie rolę Prezesa instytucji piastuje Jan Nowak, który został powołany na to stanowisko 4 kwietnia 2019 roku.

Czym zajmowało się GIODO?

Jak wynika z zapisów ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia unijnego w zakresie RODO, Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawne GIODO) posiada uprawnienia w zakresie kontroli zgodności przetwarzanych danych, rozpatrywania skarg, wydawania decyzji administracyjnych, zapewnienia należytego wykonywanie obowiązków przez przedsiębiorców w zakresie danych osobowych, prowadzenia rejestru zbiorów danych, opiniowania projektów legislacyjnych oraz inicjonowania projektów, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

W razie wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych prezesa UODO można poinformować o nich drogą elektroniczną poprzez dedykowany formularz dostępny poprzez platformę biznes.gov.pl lub poprzez platformę ePUAP i znajdującą się na niej elektroniczną skrzynkę podawczą. Alternatywą jest przedstawienie skargi w formie pisemnej – wtedy musi zawierać ona dane osobowe wnioskującego, dane podmiotu, na który składana jest skarga, opis naruszenia, żądania wnioskodawcy (czego oczekuje od UODO w danej sprawie) oraz złożony własnoręczny podpis pod wnioskiem.

Jakie prawa przysługują Ci w UODO?

Z informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej UODO wynika, że przed złożeniem skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu, należy skierować swoje żądania do administratora danych. Jeżeli w terminie miesiąca nie uzyskasz odpowiedzi lub będzie ona niesatysfakcjonująca, wtedy swoje kroki powinieneś skierować właśnie do Urzędu.

RODO w tym zakresie zapewnia Ci możliwość dostępu do danych osobistych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia środków przetwarzania, przeniesienia danych, sprzeciwu co do poszczególnych danych oraz niepodlegania decyzji, która opierała się na zautomatyzowanym przetworzeniu danych. Jeżeli chodzi o nałożenie potencjalnych kar na administratora danych to wniosku takiego nie może składać osoba fizyczna, a ostateczna decyzja w tym zakresie zależy tylko i wyłącznie od UODO.


Jakiej pożyczki
potrzebujesz?

2000

100
30000

Na jak długo?

120 dni

60
360

POŻYCZKA RATALNA BEZ PROWIZJI

Pożyczki 01.07.2019

Ubiegając się o pożyczkę w banku, instytucji pozabankowej lub w Internecie zawsze powinno się sprawdza, ile wynosi realna roczna stopa oprocentowania chwilówki (RRSO),...


JAK CZYTAĆ RAPORT BIK?

BIK 01.08.2019

Biuro Informacji kredytowej (BIK) istnieje na rynku już od ponad 22 lat i zostało utworzone przez Związek Banków Polskich oraz zrzeszenie banków komercyjnych. Obecnie...


KRD - JAK USUNĄĆ WPIS?

BIK 08.08.2019

Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest prywatną platformą wymiany informacji gospodarczych, która od półtorej dekady udostępnia dane dotyczące kondycji finansowej firm i konsumentów....