WNIOSEK O 500 PLUS – JAK GO POPRAWNIE ZŁOŻYĆ?

Newsy 05.07.2019 |

wniosek na 500 plus

Od 1 lipca obowiązywać będzie nowy wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” w związku ze zmianą przepisów, które wykluczą kryterium dochodowe. Oznacza to, że od lipca 2019 roku każdy rodzic będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe na pierwsze i każde kolejne dziecko, niezależnie od przychodu przypadającego na członka rodziny. W poniższym tekście dowiesz się, jak poprawnie wypełnić i złożyć nowy wniosek na 500 plus.

500 Plus na pierwsze dziecko – proste zasady

W związku z likwidacją kryterium dochodowego w ramach programu 500 Plus, uproszczeniu ulegają procedury związane z przyznawaniem środków, ale łatwiej i szybciej wypełnisz także wniosek na 500 Plus. Rodzic ma trzy miesiące na złożenie aplikacji od momentu narodzin dziecka, a od daty 1 lipca 2019 roku wnioski 500 Plus na pierwsze dziecko będzie można składać do października 2019 roku. Pierwsze środki zostaną wypłacone również w okolicach października (z nadpłatą za poprzednie miesiące od wejścia w życie znowelizowanego programu).

Wniosek o 500 plus krok po kroku

Dokumenty do 500 Plus na pierwsze dziecko zaczyna się wypełniać od podania nazwy i adresu organu „prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia”, czyli dane urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  • Dane osoby składającej dokumenty – w tej części swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL, datą urodzenia, serią i numerem dowodu osobistego, obywatelstwem i stanem cywilnym wypełnia opiekun prawny, składający wniosek o środki 500 plus na dziecko. Oprócz tego niezbędne jest podanie adresu zamieszkania.
  • Dane dzieci w wieku poniżej 18. roku życia – w kolejnym kroku pierwszej części wniosku, rodzic podaje dane osobowe wszystkich swoich dzieci, jeżeli nie ukończyły 18. roku życia. Pole dotyczące numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość jest wymagane jedynie w przypadku, gdy dziecko nie posiada nadanego numeru PESEL.
  • Pouczenia i oświadczenia – druga część wniosku to pouczenie dotyczące zasad przyznawania świadczenia w ramach programu 500 plus praz oświadczenia wnioskodawcy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych. W części tej wnioskodawca musi zaznaczyć, czy przebywa (lub któryś z członków jego rodziny) poza Polską i czy bierze udział w programach socjalnych w innym kraju.
  • Numer kontaostatnia strona wniosku na 500 Plus zawiera informacje o numerze konta, na który trafią środki (pominięcie spowoduje, że środki będą transferowane przekazem pocztowym).
  • Dodatkowe wnioski i podpis – jeżeli do wniosku o 500+ załączane są dodatkowe dokumenty i oświadczenia, informacja taka powinna zostać zawarta w głównym wniosku. Jego ostatnia sekcja to natomiast podpis wnioskodawcy, data oraz informacja o miejscowości wypełnienia wniosku.

Jeśli interesują Cię informacje na temat zmiany w 500 Plus innych lub innych spraw finansowych, takie jak szybkie pożyczki, czytaj nowe artykuły na naszym blogu.


Jakiej pożyczki
potrzebujesz?

2000

100
30000

Na jak długo?

120 dni

60
360

POŻYCZKA RATALNA BEZ PROWIZJI

Pożyczki 01.07.2019

Ubiegając się o pożyczkę w banku, instytucji pozabankowej lub w Internecie zawsze powinno się sprawdza, ile wynosi realna roczna stopa oprocentowania chwilówki (RRSO),...


JAK CZYTAĆ RAPORT BIK?

BIK 01.08.2019

Biuro Informacji kredytowej (BIK) istnieje na rynku już od ponad 22 lat i zostało utworzone przez Związek Banków Polskich oraz zrzeszenie banków komercyjnych. Obecnie...


RANKING CHWILÓWEK ONLINE

Pożyczki 03.07.2019

Zdajesz sobie sprawę, że szybka pożyczka przez Internet mogłaby bardzo pomóc w Twojej  sytuacji, nie wiesz jednak, jaka oferta będzie najkorzystniejsza w Twoim przypadku?...